Krupni otpad – raspored

  Grad Opatija provodi za gradane besplatnu akciju sakupljanja glomaznog komunalnog otpada, zelenog otpada te kartona i papira. Akcije sakupljanja provode se od veljace, subotom u vremenu od 9:00 sati do 16:00 sati, kako bi se omogucilo što vecem broju gradana sudjelovanje u organiziranoj akciji.  Akcije ce se održati i u travnju i svibnju 2019. godine prema planu:   PARKIRALIŠTE IZNAD PLAŽE CRNIKOVICA (VOLOSKO): – 13.04.2019. godine – 11.05.2019. godine PARKIRALIŠTE VRUTKI (OPATIJA): –  20.04.2019. godine – 18.05.2019. godine PARKIRALIŠTE MULANDOVO (ICICI): –  27.04.2019. godine –  25.05.2019. godine Na planiranim lokacijama ce biti prisutan radnik trgovackog društva KOMUNALAC d.o.o. Otpad je obvezno razvrstavati prema navedenim kategorijama – glomazni komunalni otpad, zeleni otpad te karton i papir u za to predvidene spremnike. Pozivamo gradane da se ukljuce u akciju!

Opatija