Lazar Radmanović predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Opatije

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Opatije konstituirano je danas, nakon provedenih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 7. svibnja ove godine. Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Opatije jednoglasno je izabran Lazar Radmanović, a za zamjenika Branko Milovanović. Ostali izabrani članovi Vijeća su: Milica Aleksić, Nada Đukić, Nevenka Jurić, Slavko Milovanović, Borka Štrbac, Kosa Josić i Biljana Opačić.

Gradonačelnik Fernando Kirigin je svima čestitao na izboru te naglasio dosadašnju dobru suradnju Grada s Vijećem koja će se, bez sumnje, nastaviti. Obzirom da je uloga vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u lokalnoj i regionalnoj samoupravi savjetodavna, gradonačelnik je poručio kako će se, kod svih otvorenih zajedničkih pitanja, rado konzultirati s izabranim članovima Vijeća.

Opatija