Likovno literarni natječaj za djecu

Društvo „Naša djeca“ Opatija i Djecje gradsko vijece Grada Opatije raspisali su natjecaj kreativnih radova „Dobro došli u Opatiju“ – djecji putokazi namijenjen djevojcicama i djecacima u dobi  od 5 do 15  godina s podrucja grada Opatije i susjednih opcina Lovrana i Mošcenicke Drage. Natjecaj se provodi u okviru projekta „Dobro došli u Opatiju“ uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade i otvoren je do 10. lipnja 2018. godine. Natjecaj „Dobro došli u Opatiju“ – djecji putokazi dio je projekta „Dobro došli u Opatiju“ kojim se promovira aktivno sudjelovanje djece, osnaživanje djece za aktivno gradanstvo u svojoj lokalnoj zajednici te edukacija djece za ocuvanje povijesnog, kulturnog  i turistickog identiteta svoga grada. Sva zainteresirana djeca mogu prijaviti svoje crteže, fotografije, poruke i literarne radove kojima govore o povijesti, kulturi i obicajima našeg grada. Radovi koji na najzanimljiviji nacin progovore o zadanoj temi bit ce objavljeni u brošuri „Dobro došli u Opatiju“ – djecji putokazi. Uvjeti natjecaja kao i prijavnica koju je potrebno priložiti mogu se preuzeti na http://dnd-opatija.hr/vijesti/likovno-literarni-natjecaj-dobro-dosli-opatiju/

Opatija