Mali savjeti Dječjeg gradskog vijeća

Aktivnosti Društva „Naša djeca“ Opatija i Djecjeg gradskog vijeca Grada Opatije nisu stale ni za vrijeme pandemije COVID – 19. Mali vijecnici, uz svoje školske obaveze, vrijedno sudjeluju u aktivnostima DGV-a.  Tijekom ova dva mjeseca, nakon obracanja djecjeg gradonacelnika Vita Juricica djeci i roditeljima, mali su vijecnici izradili i objavili 27 power point prezentacija o obrazovanju djece i aktivnoj djecjoj participaciji u zemljama Europske unije koje su svakodnevno objavljivane na facebooku DND-a Opatija. Aktivno su se ukljucili u tematske rasprave sa svojim vršnjacima iz drugih EU država o siromaštvu, djeci u institucionalnoj skrbi, djecjim pravima. Rasprave je organizirala Eurochild organizacija ciji su punopravni clanovi. Ukljuceni su i u online kampanji organizacije ACT2gether iz Nizozemske: pisanje poruka o solidarnosti i prijateljstvu za djecu svijeta.  Upravo su završili s izradom pravila ponašanja za djecu u vrijeme pandemije. Pravila su objedinili i podijelili u nekoliko kategorija pod zajednickim nazivom Mali savjeti Djecjeg gradskog vijeca Opatije u vrijeme pandemije COVID – 19.  Ove vrijedne savjete DND Opatija ce objavljivati na facebooku, a namijenjeni su prvenstveno djeci.  Mali savjeti I Mali savjeti II  

Opatija