Mjere i preporuke županijskih zdravstvenih ustanova

Pgz.hr Sukladno odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane korona virusom te najnovijim odlukama i preporukama Vlade RH o ogranicenju kretanja stanovništva, sve županijske zdravstvene ustanove  donijele su mjere i organizirale rad kako bi se osiguralo pružanje usluga, ali i maksimalno zaštitilo pacijente, zdravstvene djelatnike kao i sve zaposlene.   Iz Doma zdravlja PGŽ izvijestili su da od sutra, subota 21. ožujka 2020. izmještaju sljedece ambulante s lokacije Cambierieve: Dežurna pedijatrijska ordinacija te prostorija za uzimanje uzoraka krvi za djecu izmještaju se na novu lokaciju u ulici Cambierieva 7 (prostor bivše djecje oftalmologije). Nova lokacija udaljena je svega 50 metara od trenutne lokacije, a raspored rada ostaje nepromijenjen: subotama, nedjeljama, blagdanima od 08 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 641-045 i 051 336-046. Dežurna stomatološka ordinacija takoder se izmješta sa sadašnje lokacije (Cambierieva 7) na adresu Studentska 1 u Rijeci, a takoder ce raditi prema dosadašnjem radnom vremenu: subotama, nedjeljama i blagdanima od 08 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 494 896. Dežurna ordinacija obiteljske medicine ostaje u postojecem prostoru (Cambierieva 7) i radi prema dosadašnjem rasporedu: subotama, nedjeljama i blagdanima 8 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 335 588. Takoder, obzirom na novonastalu situaciju, svi psihijatri i psiholozi Doma zdravlja PGŽ u svoje redovno radno vrijeme dostupni su za pružanje telefonske psihološke pomoci svim gradanima Primorsko-goranske županije. Kontakte psihijatara i psihologa te više informacija o novostima vezanim za mjere opreza i uputama o postupanju možete pronaci na internetskoj stranici Doma zdravlja PGŽ www.domzdravlja-pgz.hr. Uprava Ljekarne Jadran, sukladno preporuci Hrvatske ljekarnicke komore, a kako bi sprijecili trenutnu nedostupnost lijekova i drugih proizvoda koje pacijenti u ovom razdoblju pojacanim intenzitetom kupuju u ljekarnama uvode  ogranicenja u izdavanju za jednog pacijenta: –   do dva pakiranja dezinficijensa, antiseptika, alkohola, gela za dezinfekciju  ruku i drugih proizvoda za dezinfekciju kože, površina prostora, –   jedno pakiranje rukavica, maski i slicnog asortimana, –  najviše dvije kutije bezreceptnog lijeka, –   izdati maksimalnu kolicinu lijeka koji ide na recept za terapiju za mjesec dana. Porucuju kako su svjesni da ce ovakva preporuka na ogranicavanje izdavanja možda izazvati negativne reakcije pacijenata, no kažu kako je  trenutno situacija takva da se mora preuzeti odgovornost za osiguravanje kontinuiteta isporuke lijekova prema pacijentima za cijelo vrijeme trajanja epidemije. Iz Thallasotherapije Opatija porucuju da u razdoblju od 23. ožujka do 03. travnja odgadaju pretrage, preglede i fizikalne terapije (ambulante i stacionarne). Psihijatrijska bolnica Rab do daljnjega je zabranila sve posjete kao i donošenje stvari pacijentima. Thallasotherapija Crikvenica uvela je mjere obvezne medicinske trijaže svih osoba koje ulaze u bolnicu te pozivaju sve pacijente i korisnike usluga da ne dolaze ukoliko imaju povišenu temperaturu, akutne respiratorne simptome, ukoliko su u posljednjih 14 dana boravili u inozemstvu, bili u bliskom kontaktu s zaraženim osobama.

Opatija