Mjere pomoći građanima i poduzetnicima

  Obzirom na cinjenicu da je velik broj gradana i poduzetnika u Opatiji ovisan o cjelogodišnjem turistickom poslovanju te ce novonastala situacija s pandemijom korona virusa u svijetu zasigurno ostaviti ekonomske posljedice, gradonacelnik Ivo Dujmic je danas donio odluke o prvim mjerama pomoci gradanima i gospodarstvu.  Prva je mjera za olakšavanje novonastale situacije, koja vrijedi za sve obveznike komunalne naknade (gradane i poduzetnike) odgoda datuma dospjeca obveza na osnovu komunalne naknade koje dospjevaju u ožujku za mjesec dana od datuma koji piše na racunu. Druga mjera vrijedi za zakupce poslovnih prostora u vlasništvu Grada. Ukoliko oni odluce ne raditi od 17. ožujka do 17. travnja, bit ce oslobodeni placanja zakupa u tom vremenskom razdoblju, uz uvjet da dokažu da u tom razdoblju nisu radili. Obavijest o privremenom prestanku obavljanja djelatnosti molimo poslati na sljedece adrese: [email protected]; [email protected]. Zatvaranje poslovnih prostora u narednom razdoblju preporuca se i ostalim poslovnim subjektima na podrucju Grada Opatije.  

Opatija