Mjesec dječjih prava u DND Opatija

U mjesecu studenom DND Opatija vec tradicionalno obilježava datume važne za život naših najmladih, naše djece pod nazivom „Mjesec djecjih prava u DND Opatija“.   Cilj naših aktivnosti bit ce kao i do sada sustavna promocija i edukacija djece i odraslih o djecjim pravima, Konvenciji UN-a o pravima djece te širenju ideje mira i kulture nenasilja i ostvarivanje tih vrijednosti u lokalnoj sredini u funkciji promicanja demokracije. Ove cemo godine zbog novonastalih okolnosti uvjetovanih pandemijom COVID-19 naše aktivnosti dijelom obilježiti u online okruženju, a dijelom uživo na info štandovima koje cemo postaviti u Lovranu i Opatiji. Ponedjeljak, 16.11. na Medunarodni dan tolerancije u Lovranu od 9,00 – 11,30 ispred zgrade Opcine Lovran na kojem cemo našim malim i velikim sugradanima dijeliti materijale vezane uz djecja prava. Kako se 17.11. obilježava Svjetski dana prijevremeno rodene djece u suradnji s Udrugom – Klub roditelja nedonošcadi „Palcic“ na našem ce se štandu moci dobiti materijali koji govore o prijevremeno rodenoj djeci. U cijelom svijetu, 1 od 10 djece rodi se prije vremena. U Hrvatskoj, to je više od 2600 djece godišnje, odnosno 7 svakoga dana. 18-og studenog obilježit cemo Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja našim online aktivnostima na facebook stranici DND Opatija. Cetvrtak, 19.11. – Medunarodni dan prevencije nasilja nad djecom i petak, 20.11. Medunarodni dan djecjih prava obilježit cemo aktivnostima ispred opatijske tržnice na info štandu DND Opatija od 9,30 do 11,30 sati na kojem ce nam se pridružiti i dr.sc Sanja Katalinic dr. med. specijalist psihijatrije s kojom ce naši sugradani moci popricati i savjetovati se o problemima koji ih muce.  Vijecnici XII. saziva DGV-a Opatija sudjelovat ce na ZOOM sastanku s Pravobraniteljicom za djecu Helencom Pirnat Dragicevic s kojom ce diskutirati na temu djecjeg prava na participaciju, prava djeteta na izražavanje svojeg mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na njega i koja su važna opcenito te prava na informiranost i sudjelovanje djece u odlukama i aktivnostima koja su im važna. Dio predstavnika XII. saziva DGV Opatija s mentoricom Antoniom Katic sudjelovat ce, 20.11. na ZOOM susretu Eurochild organizacije na kojem ce biti govora o sudjelovanju djece u demokratskom životu zajednice. 25.11. obilježit cemo Medunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama on line aktivnostima na facebook stranici DND Opatija. Pozivamo naše male i velike sugradane da nam se pridruže!

Opatija