“ Na mjesto ravnatelja Festivala Opatija izabran je najkompetentniji kandidat “

Peticija za sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeca Opatije na temu izbora novog ravnatelja Festivala Opatija još je jedan pokušaj korištenja ove važne gradske ustanove za predizborne svrhe od strane pojedinih  gradskih vijecnika, prvenstveno iz redova SDP-a. Situacija je tim gora što su prethodno svojim pritiscima u vijecu izazvali ostavku dosadašnje ravnateljice gde. Rajne Miloš, a sad im je cilj osporavati javno i transparentno provedeni natjecaj za novog ravnatelja. Žao mi je što se trenutacna politicka situacija u Opatiji prelama preko leda novoizabranog ravnatelja Festivala Opatija.  U najmanju ruku se ocekivalo da mu se pruži javna i pozitivna podrška a ne politicka podmetanja i prepucavanja na samom pocetku rada. Prijedlog programa  Ernija Gigante Deškovica ocijenjen je najboljim medu pristiglim prijavama, ima iskustvo u kulturnom resoru kao organizator i suorganizator kulturnih dogadanja u razlicitim granama kulture, dobro je poznat medu opatijcima  i stojim iza njegovog izbora. Novog ravnatelja na moj prijedlog biralo je Upravno vijece izmedu tri kandidata, a gospodin Gigante Deškovic izabran je sa dva naprama jednim glasom u njegovu korist. Jedini problem je što ovakav rasplet dogadaja ne odgovara interesima pojedinih visokopozicioniranih clanova SDP-a u Gradskom vijecu, koji na tu poziciju vec dvije godine pokušavaju imenovati sebi bliskog kandidata. Gradonacelnik Ivo Dujmic, ing.

Opatija