Javno savjetovanje za Prijedlog Odluke o dopunama i izmjenama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora.
Javno savjetovanje je otvoreno 30 dana, do 30. rujna 2021. godine
Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu [email protected] ili putem pošte na adresu Grad Opatija, M. Tita 3., Opatija –„javno savjetovanje – zakup poslovnog prostora“.

Priloženi dokumenti

Opatija