Najava 22. sjednice Gradskog vijeća

U cilju jasnijeg, a i detaljnijeg propisivanja, postojeća Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu će ubuduće biti podijeljena na Odluku o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima te lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke i Odluku o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Opatije. Prijedlozi ovih odluka, među ostalim, bili su tema današnje redovite konferencije za novinare u Gradu Opatiji

Uvažavajući činjenicu da se na području Grada Opatije, osim na Ljetnoj pozornici, organiziraju mnoge  tradicionalne manifestacije na otvorenom (RetrOpatija, Balinjerada, Ičićanske ljetne večeri, Petrova u Poljanama, Markova u Veprincu, Marunada u Dobreću, Večer klapa u Mandraću…), ovim Prijedlogom proširen je broj lokacija na kojima je moguće izvanredno prekoračiti dopuštene razine buke, što se odnosi isključivo na manifestacije i druga događanja koja organizira Grad Opatija ili koja se organiziraju u suradnji s Gradom te koja organizira Turistička zajednica Grada Opatije i Turistička zajednica mjesta Ičići, kao i mjesni odbori Grada Opatije. Kroz navedene odluke se bolje i jednostavnije definiraju i mjere provođenja kontrole i eventualnih sankcija radi prekoračenja dozvoljene razine buke i remećenja javnog reda i mira.

Pred vijećnicima će sutra biti i Prijedlog Odluke o prihvaćanju inicijative i prijedloga o promijeni područja mjesnih odbora na području Grada Opatije.

Protekle je nedjelje, sukladno Statutu Grada Opatije, prikupljeno mišljenja građana s područja navedenih mjesnih odbora. Od 5155 građana s pravom glasa na području tih mjesnih odbora svoje je građansko pravo iskoristilo njih 154, što čini svega 2,99%.

– Prikupljanje mišljenja obilježio je vrlo niski odaziv građana pa samim time rezultat ima djelomičnu relevantnost. Naime činjenica je da očito velika većina građana mjesnih odbora nema svoj stav, odnosno ustroj mjesnih odbora ne smatra važnim pitanjem u funkcioniranju mjesne samouprave. Iz obrađenih podataka je razvidno da je ukupno podjednak broj građana koji su suglasni s prijedlogom i koji nisu suglasni s prijedlogom. Uzimajući u obzir mali odaziv, kao i rezultate prikupljenih mišljenja, na vijećnicima je da, u konačnici, donesu odluku o prihvaćanju ili ne prihvaćanju ove inicijative, koja ima za cilj još bolju funkcionalnost i operativnost mjesne samouprave u Gradu Opatiji, sa svrhom da građani od toga imaju veću korist, naglasio je gradonačelnik Fernando Kirigin na redovitoj mjesečnoj konferenciji za novinare.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

– Sa zadovoljstvom možemo reći da je poslovanje Grada u prvoj polovici 2023. godine bilo pozitivno. Prihodi poslovanja  ostvareni su dobro, što omogućava realizaciju planiranih projekata i isplatu svih oblika pomoći i potpora stanovništvu i poduzetništvu te potpora projektima i aktivnostima udruga, istaknuo je gradonačelnik.

Proračun Grada Opatije za 2023. godinu iznosi 34.674.058 eura. U prvih 6 mjeseci ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 10.432.444 eura, ukupni rashodi i izdaci od 10.659.127 eura.  Zbog prijenosa viška prihoda iz 2022. godine u iznosu od 7.951.895 eura, ukupan rezultat za prvih 6 mjeseci ove godine je pozitivan i iznosi 7.725.212 eura.

– Prihodi i primici niži su za 7,65%, odnosno za 865 tisuća eura u odnosu na isto razdoblje 2022. Osnovni razlog nižeg ostvarenja su prihodi od komunalnog doprinosa, smanjeni za 1 milijun 157 tisuća eura, što će rezultirati i s manje budućih novogradnji u Opatiji. S druge strane, imamo bolje ostvarenje prihoda od poreza za 6%, odnosno za 272 tisuće eura i to posebice poreza na dohodak od nesamostalnog rada za čak 21%, što ukazuje na povećanje zaposlenosti i povećanje osobnih dohodaka građana Opatije, kazala je Tamara Sergo, pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti.

Istovremeno, rashodi i izdaci realizirani su za 10%, odnosno za 939 tisuće eura više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Jedan od razloga je ulaganje u imovinu, prvenstveno zbog dinamike plaćanja po investicijskim projektima započetima prošle godine – uređenje šetnice u Voloskom, uređenje Vile Angioline, SRC Poljane.

Sjednicu Gradskog vijeća je uobičajeno moguće pratiti putem video linka od 16:30 sati.

 

Fotogalerija
Opatija