Najava izložbe u okviru projekta "Grad gost" – Lošinjski hoteli, pansioni i lječilišta 1887. – 2012.

Najava izložbe u okviru projekta "Grad gost" – Lošinjski hoteli, pansioni i lječilišta 1887. – 2012.

U organizaciji Hrvatskog muzeja turizma pokrenut je projekt Grad gost u Hrvatskom muzeju turizma. Osnovna ideja ovog projekta jest da se u Opatiji, gradu koji predstavlja nukleus turistickih pocetaka u Hrvatskoj, predstave gradovi i manja mjesta na ciji je razvoj presudno utjecao razvitak turisticke djelatnosti. Projekt, ciji je autor dokumentarist Marin Pintur, zapoceo je izložbom „Pozdrav iz Cresa – razglednice i grafike iz zbirke Damira Kovaca“, a sljedece mjesto koje se predstavlja je Lošinj, nakon cega u listopadu slijedi izložba u Umjetnickom paviljonu „Juraj Šporer“ na kojoj ce se prikazati razvoj turizma u Baški na otoku Krku. U suradnji s Lošinjskim muzejom, u petak, 19. svibnja 2017. u 18.30 sati u vili Angiolini u Opatiji biti ce otvorena izložba „Lošinjski hoteli, pansioni i ljecilišta 1887. – 2012.“, autorice Vane Govic i Irene Dlaka, priopceno je iz HMT-a. U 125 godina dugoj povijesti lošinjskih turistickih objekata, kroz promjene u njihovom izgledu, vlasništvu, nacinu poslovanja i samoj klijenteli odražavaju se kako opce povijesne prilike, tako i pojedinacne ljudske sudbine poznatih i nepoznatih ljudi koji su na Lošinju tražili svoj „san o jugu“. Svi obradeni objekti smješteni su u prostor kroz tri topografske karte, utvrdeni su im godina ili približno vrijeme otvaranja i prvi (poznati) vlasnik, te su kroz opise dani najvažniji i najzanimljiviji podaci o njihovoj gradnji, uredenju, poslovanju i sl. Na samoj izložbi naglasak je stavljen na prvo razdoblje lošinjskog turizma (do pocetka Prvog svjetskog rata), kada su turisticki objekti bili otvoreni tijekom citave godine, nudeci gostima lijecenje i kupanje na visokom nivou. Izložba je popracena opsežnim dvojezicnim katalogom u kojem su obradena 54 turisticka objekta u Velom Lošinju, Malom Lošinju i na Cikatu, i to od prvog hotela Vindobona u Malom Lošinju iz 1887. do rekonstrukcije hotela Punta u Velom Lošinju. Izložba u Hrvatskom muzeju turizma biti ce otvorena do 9. srpnja 2017. godine.  

Opatija