NAJAVA: OPATIJA DOMAĆIN 7. SUSRETA GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE

NAJAVA: OPATIJA DOMAĆIN 7. SUSRETA GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE

U godini u kojoj Hrvatska postaje nova clanica Europske unije, Opatija ce biti domacinom godišnjem 7. susretu gradova i opcina – prijatelja djece. Ova manifestacija održat ce se u petak 13. rujna 2013. Ujedno, aktualna  2013. godina je i Europska godina  gradana, a tema 7. Susreta gradova i opcina – prijatelja djece, koji ce se odvijati u Opatiji,  upravo jest aktivno gradanstvo, odnosno djecja participacija. Opatijski mali gradani izuzetno su aktivni i uspješni na ovim poljima, koji se odnose na ukljucivanje djece, pa onda i mladih, u aktualne društvene procese i pracenje nacina funkcioniranja demokratskih društava.  Posebno je tu znacajan doprinos vijecnika Djecjeg gradskog vijeca koji u osmom sazivu aktivno sudjeluju u unaprijedenju života djece Opatije, promicuci ideju partnerstva, tolerancije i prijateljstva medu djecom i odraslima u zajednici i na medunarodnom polju. Program 7.susreta gradova i opcina – prijatelja djece bit ce dostupan uskoro i preko portala Grada Opatije.   Zainteresirani predstavnici za sudjelovanje na 7. susretu dolazak mogu potvrditi, odnosno poslati prijave iskljucivo e – mailom na adresu [email protected] Rok za prvi poziv je do 15. srpnja 2013. Poželjno je dolazak potvrditi što ranije, kako bi se 7.susret što kvalitetnije planirao.   Sve informacije mogu se dobiti putem emaila na gore navedenu adresu na broj telefona 051/680-146

Opatija