Natječaj za prodaju nekretnina – rezultati

Na natječaju za prodaju nekretnina objavljenom 13. 8. 2021. godine kao najpovoljniji ponuditelji izabrani su:

1. Ponuditelj Franjo Tomić iz Munchena za kupnju k.č. 385/3- dvorište od 19 m2 upisano u zk.ul.1192, k.o. Ičići uz ponuđenu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 60.000,10 kuna.

2. Ponuditelj Ramiro Palmić iz Rijeke za kupnju k.č. 462- donje selo, šuma, površine 117 m2, upisana u zk uložak 18, k.o. Ika – Oprić i k.č. 459-Put Perišići, šuma površine 470 m2, upisana u zk uložak 17,k.o. Ika- Oprić  uz ponuđenu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 166.220,00 kuna koja će se uplaćivati u 24 jednake mjesečne rate.

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 784/1 dvorište i kuća površine 2146 m2, upisane u zk.ul. 482 k.o. Ičići donosi Gradsko vijeće koje još nije donijelo odluku obzirom da nije sazvana sjednica.

Opatija