Novi život stoljetne pinije

Nakon što je utvrdeno da stoljetnoj piniji u perivoju na Slatini, nažalost, nema spasa te ce morati biti srušena, Grad Opatija  u suradnji s Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveucilišta u Rijeci krece u upcycling projekt naziva “Novi život stoljetne pinije” kojim ce se stoljetni opatijski gorostas adekvatno iskoristiti i vratiti gradu i gradanima . Ideja je iskoristiti drvnu gradu pinije tako da se izrade gnijezdilišta/prenocišta za ptice i kukce koja ce biti postavljena na razlicitim mjestima gradskih perivoja i parkova. Na taj nacin drvo pinije nastavit ce živjeti na javnom prostoru Opatije.  U projektu ce sudjelovati i Prirodoslovni muzej iz Rijeke te opatijska Osnovna škola “Rikard Katalinic Jeretov”, uz pomoc Parkova d.o.o. U ekološkim, kreativnim radionicama u prirodnom ambijentu na otvorenom djeci ce u stvaranju idejnih kreativnih rješenja za kucice za ptice i kukce pomoci umjetnici i znanstvenici. Cilj je na taj nacin educirati najmlade, poticati njihove kreativne zamisli, ali i osvještavati gradane o važnosti zaštite prirode, recikliranja prirodnih materijala i održivosti. Ovaj ce poseban eko-kulturni dogadaj ujedno prigodno obilježiti znacajne obljetnice: 175 godina Parka Angiolina i 70 godina tvrtke Parkovi d.o.o.

Opatija