Novinari obišli gradilište sportske dvorane Marino Cvetković

Gradonacelnik Dujmic izvijestio je novinare, koji su imali priliku na licu mjesta snimiti dokle se sa radovima došlo te kako trenutno izgleda gradilište na kojem su vec niknule prilazne stepenice u buduci zgradu, gdje se sada izvode radovi na temeljima. Tijekom pripreminih radova za postavljanje temelja na južnom dijelu terena naišlo se na zemljano tlo koje treba zamijeniti cvršcim materijalom i trenutno se izvode upravi ti radovi. Rijec je, kako je pojasnio Degano, i o ocekivanoj situaciji u gradevinarskom poslu kod postavljanja temelja, posebno u ovom konkretnom slucaju i stoga što je u pripremi terena izraden geomehanicki elaborat koji je i pokazao takav sastav (ispitivano je tlo ispod površine). Radovi se nastavljaju prema dinamickom planu na sjevernom dijelu gradilišta, gdje se pocinje s betoniranjem temelja. Nema odstupanja od dinamickog plana u tom dijelu, naveo je gradonacelnik Dujmic, a dok  se na južnom dijelu radi na zamjeni tla kako bi se mogli postaviti temelji paralelno se nastavlja  sa radovima na prilazu buducoj dvorani. Problem je uocen, postoji rješenje i bit ce otklonjen. Da se studiozno i ozbiljno pristupilo gradnji garaže Slatina, kao što je to slucaj sa gradnjom sportske dvorane, danas ne bi tamo postojao problem s bujicnim vodama, koje blokiraju cijelu investiciju, dodao je gradonacelnik Dujmic. Degano istice da je napravljeno 5 dodatnih bušotina kako bi se detektirao opseg tla koje treba zamijeniti. Rijec je o oko 4000 kubika materijala. Stoga je i projekt dopunjen stavkama o zamjeni materijala. Pojašnjava da pri izvodenju gradevinskih radova na izradi temelja uglavnom dolazi do odstupanja od plana, pa je tako ranije pri izradi armiranih greda ostvarena ušteda od oko 400 tisuca kuna, dok se vrijednost radova na zamjeni materijala procjenjuje na oko 800.000 kuna, te ovi zahvati nece znacajnije povisiti ukupnu investiciju. Na tempo izvodenja radova sada mogu više utjecati vremenske prilike, a procjenjuje se da bi radovi na zamjeni materijala mogli trajati oko 30 dana. Gradonacelnik Dujmic dodao je i kako je Turisticko vijece TZ Opatije dalo svoju suglasnost da se radovi na izgradnji dvorane odvijaju i tijekom turisticke sezone, pa ce se ovaj prijedlog uputiti na usvajanje i Gradskom vijecu Opatije, tako da se gradnja dvorane ne bi zaustavljala tijekom sezone. Radovi nece remetiti prometnu komunikaciju, dok izvodenje onih bucnijih uskoro završava. Naveo je i kako je prvobitni plan iznajmljivanja poslovnih prostora zakupcima podrazumijevao da ce vlasnik dvorane prostore urediti do roch bau  faze. No, kako vec postoji iskazan interes znacajnog broja potencijalnih zakupaca koji su poslali pismo namjere, odluceno je kako ce se raspisati natjecaj za davanje u zakup poslovnih prostora, a radovi na uredenju poslovnih prostora onda dovršiti do kraja i tako predati zakupcima jer je to isplativije.   

Opatija