Novo radno vrijeme Turističke ambulante

  Turisticka ambulanta Opatija ima novo radno vrijeme koje je na snagu stupilo od 1. lipnja i traje do 30. rujna. Turisticka ambulanta ima dva lijecnicka tima, za razliku od dosadašnjih tri. Rijec je o nemogucnosti osiguranja strucnog kadra za rad u Turistickoj ambulanti u Opatiji, odnosno o nedostatku lijecnika, o cemu je Grad Opatiju obavijestio Dom zdravlja PGŽ. Prošle je godine ambulanta s tri tima radila od 8 do 24 sata svakoga dana, a sada je s dva tima radno vrijeme prilagodeno mogucnostima.   Ponedjeljak 9-22 h   Utorak 9,30-17 h   Srijeda 9-22 h   Cetvrtak 9,30-17 h   Petak 9-22 h   Subota 9-22 h   Nedjelja 9-22 h     Proracunom Grada Opatije za 2019. godinu za sufinanciranje rada Turisticke ambulante osigurano je 230.000,00 kuna. Prošle godine za istu namjenu bilo je osigurano 233.500,00 kuna koliko je i utrošeno. Izmjenom Proracuna predvideno je povecanje sredstava kako bi ona bila na prošlogodišnjoj razini. Gradonacelnik je najavio i sastanak s predstavnicima turisticke privrede i Turisticke zajednice Opatija kako bi se razmotrile mogucnosti za dodatno sufinanciranje Turisticke ambulante. Strateško je opredjeljenje Grada osigurati strucnu i pravovremenu medicinsku pomoc svim gostima Opatije.  

Opatija