Nužno racionalno gospodarenje proračunom, nadstandard građanima neupitan

Nakon pauze uslijed situacije s pandemijom koronavirusa celnici Grada Opatije ponovno ce održavati redovnu mjesecnu konferenciju za novinare u Centru Gervais.  Danas je najavljena 37. sjednica Gradskog vijeca Grada Opatije koja je na rasporedu 30. rujna 2020., a na kojoj ce se naci i polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proracuna Grada Opatije u 2020. godini. Rijec je o iznimno kriznom razdoblju u kojem je Grad Opatija proveo mjere pomoci svim gospodarskim subjektima koji su ovoga proljeca pogodeni pandemijom koronavirusa (oslobadanje od placanja zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada, oslobadanje od obveze placanja komunalne naknade za poslovne prostore, obustava placanja spomenicke rente, oslobadanje od placanja poreza za korištenje javnih gradskih površina, neplacanje roditelja za boravak djece u vrticima i produženom/cjelodnevnom boravku u osnovnoj školi za vrijeme u kojem ustanove nisu radile, osobni dohotci u visini od 4.000 kn za zaposlene u udrugama i sportskim klubovima).  – To je proracun Grada stajalo više od 7 milijuna kuna, kazao je gradonacelnik Ivo Dujmic. U prvih 6 mjeseci ove godine Grad Opatija je ostvario 51 milijun kuna prihoda te 54,5 milijuna kuna rashoda, što daje rezultat poslovanja -3,5 milijuna kuna. Medutim, zbog prijenosa viška prihoda iz prethodne godine ukupan rezultat je pozitivan i isti iznosi 4,7 milijuna HRK. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 78% u odnosu na 2019. g., odnosno 31% u odnosu na plan za 2020.g.Prihodi od prodaje imovine ostvareni su u visini od svega 25% u odnosu na 2019.g., odnosno 7% u odnosu na plan za 2020.g. te možemo konstatirati da su isti znacajno ispod plana. Razlog tome je neprihvacanje prijedloga prodaje veceg broja nekretnina u vlasništvu Grada od strane GV. Istovremeno, rashodi poslovanja ostvareni su u visini od 84% u odnosu na 2019., a u odnosu na plan za 2020.g. 35% g., kao rezultat odgovornog trošenja proracunskih sredstava. Potpuno smo svjesni kako je pred nama neizvjesna jesen i zima, baš kao i pred mnogim drugim gradovima i opcinama u Hrvatskoj. Ako se provedu i izmjene propisa koje Vlada najavljuje, poput smanjenja poreza na dohodak, prihodi jedinica lokalne samouprave ce biti još više smanjeni u 2021. godini. Taj ce manjak prihoda biti nemoguce nadoknaditi, ako Vlada ne uvede kompenzacijske mjere za lokalnu samoupravu. U mjesecima koji su pred nama obvezni smo vrlo racionalno gospodariti proracunskim sredstvima. No, sva ona prava koja su stekli naši sugradan, sav nadstandard života u Opatiji (demografska potpora, besplatan vrtic za drugo dijete, pomoc za umirovljenike i poticaji poduzetništvu) je neupitan i ostaje u planu i za 2021. godinu, porucio je Dujmic. – Možemo najaviti skoro potpisivanje ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije vezano uz projekt „Povežimo se baštinom“ na podrucju Urbane aglomeracije Rijeka. Dio je tog projekta i obnova opatijske Ville Angioline, vrijedne povijesne ostavštine, zgrade cija je gradnja oznacila pocetak turizma ne samo u Opatiji i na Kvarneru, nego i u širim razmjerima, a u kojoj se danas nalazi Hrvatski muzej turizma, kazao je zamjenik gradonacelnika Emil Priskic Projekt „Povežimo se baštinom“ Ministarstvo je objavilo u okviru specificnog cilja „Povecanje zapošljavanja i turistickih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom“ unutar ITU mehanizma. Cilj je obnova, ocuvanje i revitalizacija objekata kulturno-povijesne baštine te kreiranje nove kulturno-turisticke ponude na podrucju Urbane aglomeracije Rijeka na 13 lokacija. U projektu sudjeluju Grad Rijeka, Grad Opatija, Opcina Kostrena, Opcina M. Draga, Opcina Lovran, Grad Kraljevica, Grad Kastav, Opcina Viškovo, Opcina Klana, Opcina Cavle, TZ Rijeka.Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 36.395.223,98 HRK. Najviši moguci udio bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Ukupna je vrijednost opatijskog projekta obnove Ville Angioline 5.027.532,00 kn, a potpora je dobivena u iznosu od 72 % što iznosi 3.633.699,00 kn, istaknuo je Priskic. Grad Opatija je vlasnik vile Angioline. Temeljem Ugovora o korištenju korisnik zgrade vile Angioline je Hrvatski muzej turizma, specijalizirana muzejska ustanova nacionalne razine koja prikuplja, cuva, istražuje i prezentira materijalnu i nematerijalnu baštinu turistickog sadržaja. Osnivaci Hrvatskog muzeja turizma su Grad Opatija i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Muzejska grada Hrvatskog muzeja turizma zašticena je kao pokretno kulturno dobro. Zgradi je potrebna znacajnija fizicka i funkcionalna sanacija i rekonstrukcija kako bi se podigao stupanj ocuvanosti elemenata povijesnog uredenja vile te sprijecila degradacija i propadanje zašticenog kulturnog dobra. Pocetak obnove u planu je s pocetkom 2021., a radovi ce trajati godinu dana. – Epidemiološka situacija na podrucju Grada Opatije je stabilna. Trenutno su koronavirusom zaražene 2 osobe. Zaražene osobe su u izolaciji, a svi njihovi kontakti obradeni i pod medicinskim su nadzorom. Razredni odjel u srednjoj Obrtnickoj školi, kao što znate, je u samoizolaciji i do danas nema spoznaja o širenju zaraze medu ucenicima, a bude li sve u redu ucenici ce se u ponedjeljak vratiti u klupe, kazala je zamjenica gradonacelnika Vera Anicic, ujedno i nacelnica Stožera civilne zaštite Grada Opatije. Ujedno, molimo organizatore svih javnih okupljanja kao i privatnih zabava u ili na javnim prostorima da o namjeri i organizaciji obavijeste Stožer civilne zaštite Grada Opatije kako bi ti dogadaji protekli u skladu s protuepidemijskim mjerama. Podsjecamo da su proteklih mjeseci unatoc pandemiji na podrucju Grada Opatije održane brojne manifestacije, koncerti i sportska natjecanja. Društveni život nije zamro, a sve je prošlo bez posljedica. Zahvaljujemo svim organizatorima i sudionicima na dobroj suradnji, zakljucila je Anicic.  

Opatija