OBAVIJEST GRAĐANIMA

Gradonacelnik svakodnevno dobija informacije od gradana, bilo putem pdonesaka, osobno i na druge nacine, od kojih je jedan i anonimna pošta. Porucuje kako se sa svim informacijama upozna. No, s obzirom da one informacije koje pristigno anonimno, bez potpisa,  pa stoga odgovor ne može biti odaslan, obavještava ovim putem javnost da se sve informacije proslijeduju nadležnim službama – ovisno o problematici koja je u sadržaju informacije.  Opatijski gradonacelnik na kraju istice kako sve opservacije doživljava na pozitivan nacin, kao dobronamjernu inicijativu i želju za poboljšanjem uvjeta, funkcioniranja ili života gradana.

Opatija