Obavijest gradonačelnika Gradskom vijeću i Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja

Sukladno tocki III. Mišljenja Povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa KLASA: 711-I303-M-14/19-04-17 od dana 01.02.2019. godine, obavještavam javnost kako sam Gradskom vijecu Grada Opatije te Vijecu za dodjelu koncesijskih odobrenja uputio sljedecu obavijest: KLASA: 711-01/20-01/1 URBROJ: 2156/01-03/01-20-1 U Opatiji, dana 11.12.2020. godine                                                  –  GRADSKO VIJECE GRADA OPATIJE Vijecnicima, svima                                                – VIJECE ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA                                                                          – o v d j e –   PREDMET: obavijest o vlasnickoj strukturi trgovackog društva MAREA d.o.o.             Poštovani,             sukladno tocki III. Mišljenja Povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa KLASA: 711-I303-M-14/19-04-17 od dana 01.02.2019., u postupku odlucivanja o izdavanju koncesijskog odobrenja na plaži Icici trgovackom društvu Marea d.o.o. obavještavam Vas da je jedini imatelj udjela u imenovanom trgovackom društvu moja supruga Dajna Dujmic, iz Icica, Poljanska cesta 21.                    O prethodno recenom informirati cu i javnost putem objave na mrežnoj stranici Grada Opatije.               S poštovanjem,                                                                                         GRADONACELNIK                                                                                             Ivo Dujmic, ing.  

Opatija