Obavijest – komunalna naknada i naknada za uređenje voda za 2023. godinu

Obavještavamo građane i poslovne subjekte da će uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda biti dostavljene poštom odnosno elektroničkom poštom početkom ožujka, a rok dospijeća za mjesečne obroke za siječanj, veljaču i ožujak je 31. 3. 2023.

Novina je da je Grad Opatija u 2023. godini omogućio građanima plaćanje uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem KEKS PAY aplikacije, bez naknade.

Podsjećamo da se nastavlja i mjera plaćanja predmetnih uplatnica bez naknade u opatijskim poštanskim uredima (pošta Ičići, Opatija, Volosko).

Naposlijetku, podsjećamo da je Grad Opatija uveo mogućnost dostave uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem elektroničke pošte. Za dostavu putem elektroničke pošte potrebno je ispuniti obrazac suglasnosti te ga dostaviti na e-mail: [email protected] ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, 51410 Opatija.

Priloženi dokumenti

Opatija