Obavijest korisnicima poluukopanih spremnika na lokaciji Vrutki – Opatija

Poštovani korisnici usluge, Prilikom redovnog servisiranja uredaja za mjerenje odložene kolicine komunalnog otpada u poluukopane spremnike koji se nalazi na lokaciji Ulica Vrutki, Opatija izmijenjena je elektronika što za posljedicu može imati da pojedine korisnicke magnetne kartice nisu u funkciji. Kao privremenu mjeru davatelj usluge je otvorio pomocni otvor za nesmetano odlaganje otpada do uspostave pune funkcionalnosti uredaja. Pozivaju se svi korisnici kojima kartica nisu bile u funkciji da nam se obrate i dostave korisnicke podatke (ime, prezime i adresu) te kontakt broj telefona putem e-maila [email protected], putem telefona 051 629 437, SMS, Viber ili WhatsApp porukom na broj  099 5367 495 kako bi Vas mogli osobno kontaktirati vezano uz provjeru ili eventualnu zamjenu kartice. Sve potrebne radnje obavit ce se na adresi korisnika osim u slucajevima kada korisnik predloži povoljnije rješenje. Ukoliko su neispravnost magnetne kartice uocili korisnici na drugim lokacijama na kojima pružamo uslugu mogu takoder prijaviti neispravnost prema navedenim uputama.   Komunalac d.o.o. Jurdani  

Opatija