Obavijest o nadmetanju – nabava sadnog materijala za ozelenjavanje javnih površina

Grad Opatija je u EOJN RH objavio nadmetanje za nabavu sadnog materijala za ozelenjavanje javnih površina u Gradu Opatiji. Otvaranje ponuda i rok za dostavu ponuda je 28. 09. 2023. godine u 10:00 sati.

 

Priloženi dokumenti

Opatija