Obavijest o nadmetanju – poštanske usluge

Grad Opatija je u EOJN RH objavio nadmetanje za nabavu poštanskih usluga. Otvaranje ponuda i rok za dostavu ponuda je 23. 11. 2023. godine u 10:00 sati.

Priloženi dokumenti

Opatija