Obavijest o nadmetanju – pump track staza

Grad Opatija je u EOJN RH objavio nadmetanje za nabavu pump track staze. Otvaranje ponuda i rok za dostavu ponuda je 27. 10. 2023. godine u 10:00 sati.

Priloženi dokumenti

Opatija