Obavijest o poništenju dijela Javnog poziva

Odlukom Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 363-01/22-01/31 URBROJ: 2170-12-03/01-22-24 od 26. travnja 2022. godine, poništen je dio Javnog poziva za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije, točka IV. „PRODAJA KONFEKCIONIRANOG SLADOLEDA POKRETNIM TIPSKIM KOLICIMA“, objavljenog dana 5. travnja 2022. godine na mrežnim stranicama Grada Opatije.

Opatija