Obavijest o prijamu u službu

Po provedenom postupku prijma u službu (Natječaj za prijam u službu od 16. studenog 2022. godine) na radno mjesto savjetnik za investicije, na neodređeno vrijeme primljena je Maja Eraković Srdija, mag. ing. aedif., iz Viškova.

Po provedenom postupku prijma u službu (Natječaj za prijam u službu od 3. veljače 2023. godine) na radno mjesto viši stručni suradnik za informatiku, na neodređeno vrijeme primljen je Kristijan Mifka, mag. inf., iz Rijeke.

Opatija