Obavijest o prijamu u službu – pročelnica UO za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo

Temeljem provedenog natječajnog postupka (objava Natječaja u “Narodnim novinama” 125/22) za pročelnicu Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo Grada Opatije imenovana je mr. sc. Astra Gašparini, dipl. oec. iz Rijeke.

Pročelnica Gašparini ima višegodišnje radno iskustvo na poslovima pisanja prijava, praćenja, izvješćivanja i administracije EU projekata i projekata nacionalnih fondova, poslovima vezanim s pripremom, provedbom i praćenjem programa potpora u gospodarstvu, turizmu i poljoprivredi te provedbi postupaka javne nabave.

Opatija