Obavijest o prijmu u službu

Obavještavamo da je u postupku prijma u službu na neodredeno vrijeme (Natjecaj za prijam u službu od 24. prosinca 2019. g.), na radno mjesto viši strucni suradnik za poslove investicijskog održavanja, primljen Aleksandar Martinovski iz Opatije, diplomirani inženjer gradevinarstva.   

Opatija