Obavijest o prijmu u službu – komunalni redar

Po provedenom postupku prijma u službu, (Oglas za prijam u službu od 26. svibnja 2021. g.) na određeno vrijeme od tri mjeseca na radno mjesto referent – komunalno redar primljeni su Marin Večerina, struč. spec. ing. traff. iz Kastva i Marinko Smokrović, bacc. ing. aedif. iz Rijeke.

Opatija