Obavijest o radovima – CS Ičići

Dana 6. rujna 2022. od 8:00 h započet će interventni radovi na sanaciji propuštanja tlačnog voda, CS Ičići. Radovi će se izvoditi u okućnici crpne stanice, a predviđeno trajanje je 3 radna dana.

Naručitelj radova su Liburnijske vode d.o.o., a izvođač radova je Vrečko d.o.o.

Opatija