Obavijest o radovima – istražno bušenje na plaži Ičići

Obavještavamo o početku radova na istražnom bušenju na plaži Ičići u ponedjeljak 18. 10. 2021.

Riječ je o radovima za investitora Riva’s Hotels & Resort d.o.o. za potrebe izgradnje hotela u Ičićima, odnosno mosta u sklopu hotela.

Tijekom odvijanja radova  na lokaciji bušenja bit će postavljena odgovarajuća zaštita, a plaža neće biti zatvorena za kretanje pješaka. Površina na kojoj će se odvijati istražno bušenje bit će, o trošku investitora, vraćena u prvobitno stanje.

Istražni radovi će trajati maksimalno do 12. 11. 2021.

 

 

 

Opatija