Obavijest o radovima – obalna šetnica

Obavještavamo o radovima koji će započeti u srijedu 2. 2. 2022 na obalnoj šetnici Franje Josipa I. Djelatnici Parkova d.o.o. obavljat će sječu hrasta iznad šetališta.
Alternativni izlazi za pješake bit će stepenicama stari put – kod sunčališta i kod javnog toaleta na plaži Lipovica.
Predviđeno trajanje radova je 3 dana, do petka 4. 2. 2022.

Opatija