Obavijest o radovima – Punta Kolova

Obavještavamo o radovima na ugradnji rešetke za odvodnju s prekopom ceste na lokaciji Punta Kolova, raskrižje ulica A. Raspora i S. Jurdane koji će se odvijati od 9. do 15. veljače 2022., svakoga radnog dana od 8,00 do 14,00 sati.

Promet će biti reguliran prometnim znakovima.

Naručitelj radova je MO Punta Kolova, a izvođač Komunalac d.o.o.

Opatija