Obavijest o radovima – Ulica 9. rujna

Obavještavamo o interventnim radovima na prekopu ceste i ugradnji vodolovne rešetke koji će se odvijati od 20. do 27. siječnja 2022. na lokaciji Ulica 9. rujna, od 8 do 14 sati. 

Naručitelj radova je Grad Opatija, a radove izvodi Komunalac  d.o.o.

Za vrijeme trajanja radova promet će biti usmjeren obilazno, a lokalno dozvoljen.

Opatija