Obavijest o radovima – Ulica A. Mihića

Obavještavamo o radovima na prekopu ceste s postavljanjem cijevi i ugradnjom rešetke u Ulici Antona Mihića, ispod vile Vranješ koji će trajati od 11. do 14. siječnja 2022. od  8 do 14 sati.

Naručitelj radova je Grad Opatija, a izvođač Komunalac d.o.o.

Opatija