Obavijest – Porez na potrošnju

Obavještavamo porezne obveznike da aplikacija poreza na potrošnju u sustavu e-Porezna nije u produkciji zbog tehnickih razloga. Porezni obveznici nisu obvezni podnositi prijave neposredno Poreznoj upravi niti ih slati poštom, vec ce obrasce podnijeti putem sustava e-Porezna cim budu otklonjene tehnicke poteškoce. Uplatu utvrdenog poreza na potrošnju, sukladno odredbama clanka 23. stavak 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16 i 101/17), porezni obveznici dužni su izvršiti do kraja mjeseca za prethodni mjesec.    Obzirom da poslove utvrdivanja i naplate poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava, za dodatna pitanja porezni obveznici mogu  se obratiti Poreznoj upravi, Ispostava Opatija na broj telefona 051/310-151.  

Opatija