Obavijest – javni gradski prijevoz za studente

Obavještavamo studentice i studente koji imaju prebivalište na području Grada Opatije da se zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog gradskog prijevoza koji organizira KD Autotrolej za akademsku godinu 2021./2022., podnosi isključivo na on line obrascu. Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza vrijedi od početka nove akademske godine, odnosno od 01. listopada 2021. godine.

Po obradi zahtjeva, potvrde će biti dostavljene na e-mail adresu navedenu u zahtjevu.

Opatija