Obavijest – rad reciklažnih dvorišta Lovran i Matulji

Obavještavamo gradane da ce od ponedjeljka 27.04. 2020. godine ponovno zapoceti rad Reciklažnog dvorišta Lovran i  Reciklažnog dvorišta Matulji u uobicajenom radnom vremenu, nakon stanke uvjetovane poduzetim mjerama u suzbijanju širenja pandemije. Reciklažno dvorište Matulji radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 9,00 do 16,00 sati, subotom od 10,00 do 15,00 sati Reciklažno dvorište Lovran radno vrijeme: ponedjeljak -petak 10,00 do 17,00 sati, subotom od 8,00 do 13,00 sati Apeliramo na korisnike da prilikom dolaska u reciklažna dvorišta koriste osobna zaštitna sredstva i pridržavaju se važecih zaštitnih mjera.  

Opatija