Obavijest roditeljima i učenicima srednjih škola o sufinanciranju obveznih udžbenika

Obavijest roditeljima i učenicima srednjih škola o sufinanciranju obveznih udžbenika

Zbog ucestalih upita obavještavamo javnost posebice roditelje i ucenike o nacinu ostvarivanja prava na sufinanciranje udžbenika ucenicima srednjih škola. Gradsko vijece Grada Opatije na sjednici održanoj dana 31.srpnja 2017.godine usvojilo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Odlukom je propisano da se ucenicima srednjih škola s prebivalištem na podrucju Grada Opatije osigurava sufinanciranje nabave udžbenika u visini od 750 kuna sa primjenom od 01.sijecnja 2018.godine. Odlukom je takoder regulirano da nacin ostvarivanja prava i obveza vezanih uz sufinanciranje utvrduje gradonacelnik svojom Odlukom za svaku školsku godinu. Odlukom ce se dakle definirati svi uvjeti za ostvarivanje prava,  rokovi za podnošenje zahtjeva kao i obrazac za podnošenje zahtjeva. Po donošenju navedene odluke gradonacelnika javnost ce biti pravovremeno obavještena putem mrežnih stranica Grada Opatije (www.opatija.hr)., a obavijest ce biti proslijedena srednjim školama na podrucju PGŽ. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija