Obavijest Stožera CZ RH

Nastavno na odluke koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i odluke od 21.03.2020. u kojoj se definira kretanje na javnim površinama obavještavamo vas kako je :  –         za provodenje mjera iz  gore navedene odluke, glavna snaga stožerima su policijski službenici koji ce upozoravati gradane i upucivati iste na samozaštitno ponašanje i pridržavanje naloženih mjera. –         radi provodenja mjera svi stožeri civilne zaštite dužni su organizirati ispomoc policijskim službenicima na nacin da odmah ukljuce operativne snage civilne zaštite, (vatrogastvo i HGSS) tako da isti patroliraju naseljenim mjestima te prilikom uocavanja gradana koji se ne pridržavaju mjera, iste upozore, a nakon njihovog upozorenja ukoliko se isti ogluše o upozorenje, o tome obavijeste policiju. –         pripadnici civilne zaštite i operativnih snaga CZ , prilikom postupanja, moraju biti u službenim odorama ili sa vidno istaknutim obilježjima CZ.   Stožer civilne zaštite RH

Opatija