Obavijest umirovljenicima

Poštovani umirovljenici,

svjesni objektivnih poteškoća koje umirovljenici imaju kod pribavljanja Potvrde o visini dohodaka i primitaka (izdaje Porezna uprava), koja je svakako uzrokovana i trenutnom epidemiološkom situacijom, obavještavamo Vas da ove godine Odlukom gradonačelnika više NIJE potrebno dostaviti navedenu potvrdu za ostvarivanje prava na socijalnu mjeru popularnu zvanu „uskrsnica i božićnica“ , već Grad Opatija preuzima na sebe obvezu pribavljanja podataka od Porezne uprave.

Zahtjevu (pod socijalni program – umirovljenici) je potrebno priložiti:

  • zadnji odrezak od mirovine,
  • preslika potvrde banke s podatkom o IBAN broju računa (ili preslika kartice bankovnog računa),
  • rješenje o priznavanju prava na mirovinu (ISKLJUČIVO ZA KORISNIKE KOJI SU STATUS UMIROVLJENIKA STEKLI U 2021. ILI 2022.GODINI!)

Korisnik koji ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu (sukladno Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe), dostavlja samo rješenje o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu.

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju te podsjećamo da je rok za ostvarivanje prava za uskrsnicu i božićnicu 28. veljače 2022. godine!

 

Priloženi dokumenti

Opatija