Objava Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu – prije ishođenja potvrde nadležnog tijela PGŽ – plan nije stupio na snagu

Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) te nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Gradonačelnik je, dana 22. prosinca 2022. godine, utvrdio konačni nacrt Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan je dostavljen nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjem planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Posebno se napominje da se Plan objavljuje na mrežnim stranicama Grada prije ishođenja Potvrde i da nije stupio na snagu te da će se po dobivenoj informaciji od „Službenih novina Primorsko-goranske županije“, objaviti podatak o danu objave Plana u  „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama Grada, oglasnoj ploči Grada i u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Plan će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se od navedenog dana tek podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu. Stoga će Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja rješenjem odbaciti sve zahtjeve koji pristignu prije stupanja Plana na snagu.

Priloženi dokumenti

Opatija