Objava I. izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu – prije ishođenja potvrde nadležnog tijela PGŽ – I. izmjena plana nije stupila na snagu

Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Gradonačelnik je, dana 9. prosinca 2021. godine, donio I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Izmjena i dopuna Plana je dostavljena nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjem planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Posebno se napominje da se Izmjena i dopuna Plana objavljuje na mrežnim stranicama Grada prije ishođenja Potvrde i da nije stupila na snagu.

Nakon ishođenja Potvrde, Izmjena i dopuna Plana i Potvrda bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada, oglasnoj ploči Grada i u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Izmjena i dopuna Plana će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se od navedenog dana tek podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Izmjena i dopuna Plana stupila na snagu. Stoga će Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja rješenjem odbaciti sve zahtjeve koji pristignu prije stupanja na snagu Izmjene i dopune Plana.

Priloženi dokumenti

Opatija