Objava II. izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. god. – prije ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije

Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) te nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Gradonačelnik je dana 30. kolovoza 2023. godine utvrdio konačni nacrt II. izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: II. izmjena i dopuna Plana).

II. izmjena i dopuna Plana je dostavljena nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjem planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Posebno se napominje da se II. izmjena i dopuna Plana objavljuje na mrežnim stranicama Grada prije ishođenja Potvrde i da nije stupila na snagu.

Nakon ishođenja Potvrde, II. izmjena i dopuna Plana i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama Grada, oglasnoj ploči Grada i u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

II. izmjena i dopuna Plana će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Priloženi dokumenti

Opatija