Očišćena divlja odlagališta na Učki

Nakon nedavnih dojava o postojanju više lokacija nelegalno odbacenog otpada na lokaciji Parka prirode Ucka Komunalno redarstvo Grada Opatije je, u suradnji s djelatnicima Parka prirode Ucka i Policijske postaje Opatija, uspjelo pronaci pocinitelja tog nedjela te ga je, sukladno zakonskim odredbama, sankcioniralo placanjem kazne, kao i nalogom da sam mora sanirati nastala nelegalna odlagališta, što je i ucinjeno. Grad Opatija zahvaljuje na dojavi i brzoj i ucinkovitoj akciji svim ukljucenim stranama, osobito djelatnicima Parka prirode Ucka i policijskim službenicima. Apeliramo na gradane da se pridržavaju komunalnog reda te, u slucaju da uoce nelegalno odlagalište na podrucju Opatije, kontaktiraju dežurni broj komunalnog redarstva – 099/392-3271.  

Opatija