Odgoda otvaranja ponuda

Odgoda otvaranja ponuda

OBAVIJEST   Slijedom raspisanog natjecaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proracuna Grada Opatija, javno otvaranje ponuda koje je zakazano za 19. 03. 2020. godine u 09:00 sati u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, odgada se  zbog provodenja mjera prevencije širenja COVID-19 virusa na podrucju Grada Opatije. O novom terminu pravovremeno ce biti donijeta posebna obavijest.                                                                                                          PROCELNIK:                                                              Filip Vlah, mag.iur., univ.spec.crim  

Opatija