Odličan turistički siječanj

Nakon uspješnog Adventa u Opatiji, odlicni turisticki rezultati ostvareni su i tijekom sijecnja 2020. godine  – domaci i strani gosti odabrali su Opatiju za svoj odmor i pocetkom ove godine što potvrduju i rezultati turistickog prometa. U navedenom razdoblju ostvaren je znacajan rast broja posjetitelja i nocenja. Naime, proteklog mjeseca na podrucju TZ grada Opatije boravilo je više od 12 tisuca gostiju (povecanje od 25%) koji su brojkom od preko 28 tisuca nocenja ostvarili 18% više nocenja u odnosu na sijecanj protekle godine. U ukupnom broju nocenja, strani gosti ostvarili su 18 tisuca nocenja i time zabilježili povecanje od 14% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Domaci gosti ostvarili su preko 5 tisuca dolazaka (povecanje od 50%) i gotovo 11 tisuca nocenja (povecanje od 26%). Gosti s austrijskog tržišta ostvarili su povecanje od 37% u broju dolazaka (1,1 tisuca dolazaka) te povecanje od 31% u broju nocenja (skoro 5 tisuca nocenja). Najvece povecanje u broju dolazaka (1,7 tisuca dolazaka i povecanje od 78%) i nocenja (3,6 tisuca nocenja i povecanje od 63%) ostvarili su gosti iz susjedne Slovenije. Hotelski smještaj bilježi najveci udio u turistickom prometu sa preko 11 tisuca dolazaka i  povecanje od 26% te 24 tisuce nocenja i povecanje od 20%. U privatnom smještaju ostvareno je 13,4% ukupnog turistickog prometa, odnosno 4 tisuce nocenja (porast od 6%). Prema podacima TZ Kvarnera za sijecanj, i u dolascima i u broju nocenja Opatija se nalazi na prvom mjestu s udjelom od 45% u ukupnim dolascima te 28,4% u ukupnim nocenjima na Kvarneru. I na razini Hrvatske, prema podacima Hrvatske turisticke zajednice, Opatija se svrstala medu najuspješnije destinacije, sa trecim mjestom u hotelskom turistickom smještaju, nakon Zagreba i Rovinja te sa cetvrtim mjestom u ukupnom turistickom prometu.  „Izuzetno smo zadovoljni da je i u sijecnju nastavljen rast turistickog prometa u Opatiji.  Bilježimo povecanje dolazaka od 25% i nocenja od 18% te odlicnu hotelsku popunjenost, a nadolazeca dogadanja od kojih svakako treba izdvojiti karnevalska dodatno ce doprinijeti atraktivnosti destinacije i tijekom veljace. Proljetni mjeseci tradicionalno su u znaku wellnessa i zdravlja, po cemu je Opatija i prepoznatljiva te vjerujemo da ce se uzlazni trend turistickih pokazatelja nastaviti“, istaknula je Suzi Petricic, direktorica Turisticke zajednice grada Opatije.

Opatija