Odlučeno o dodjelama javnih priznanja Grada Opatije i imenovana nova ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se Dušku Jelicicu – Duletu. Pocasnim gradaninom Grada Opatije imenovan je Jan Kickert, a nagrada Grada Opatije za podrucje gospodarstva dodijelit ce se vlasnicima restorana «Ružmarin» Igoru i Goranu Marjanovicu, za podrucje sporta Daliboru Korenicu, za podrucje znanosti i zdravstva prof.dr.sc. Siniši Volarevicu, za podrucje odgoja i obrazovanja Ugostiteljskoj školi Opatija i Gimnaziji «Eugena Kumicica» Opatija te za podrucje zdravstva i socijalne skrbi Gradskom društvu Crvenog križa Opatija.   Polemike medu vijecnicima izazvalo je imenovanje ravnateljice Djecjeg vrtica Opatija. Upravno vijece Djecjeg vrtica na sjednici održanoj 20. travnja vecinom glasova izabralo je kandidatkinju Sabrinu Jelic. Izbor je izvršen tajnim glasovanjem izmedu pet pristiglih prijava. Prisutne vijecnike o izboru je izvijestila predsjednica Upravnog vijeca Ivone Šabaric Rubeša. Na njezino izlaganje reagirao je vijecnik Marko Coric, koji je ovo imenovanje nazvao “smjenom” dosadašnje ravnateljice Smiljane Paragvaj, objasnivši kako su neki vijecnici dobili anonimna pisma gradana u kojima se upozorava da je imenovanje daleko od demokratskih nacela. Vijecnik Goran Crnkovic složio se s kolegom, dok je vijecnik Roman Cvek imao pitanja o strucnosti predložene Sabrine Jelic. Vijecnici Viktor Peršic, Bruno Starcic, Nikica Pažin i Neven Varljen izložili su svoja mišljenja kako treba prepustiti Upravnom vijecu, kojeg je imenovalo Gradsko vijece da u ime njega upravlja ustanovom, da odlucuje i vjerovati njegovoj strucnosti. Gradonacelnik Ivo Dujmic složio se da je Upravno vijece to koje predlaže, te istaknuo da gradonacelnik tu ne daje svoje mišljenje. Nakon provedenog glasovanja vecinom glasova  za ravnateljicu Djecjeg vrtica Opatija izabrana je Sabrina Jelic, na manddat od 4 godine, uz napomenu da joj mandat pocinje 23. srpnja.   Vijecnici su prihvatili Prijedlog za imenovanje clana Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o. te izabrali Brunu Starcica, jer je dosadašnji clan Vedran Kružic podnio ostavku radi odlaska na dužnost pomocnika ministra gospodarstva. Takoder je prihvacen Prijedlog odluke o vremenu izvodenja gradevinskih radova te je omoguceno da se radovi na izgradnji Sportske dvorane odvijaju i tijekom ljeta jer nece ometati promet i odvijanje turisticke djelatnosti. Prihvaceni su i Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi provodenja projekta proširenja šetnice uz plažu u Icicima; Prijedlog Odluke o nacinu rasporedivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2012. godini; Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinacijkoj imovini za OŠ R.K. Jeretov u 2012. godini; Prijedlog Odluke o formiranju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Opatije u kojeg su imenovani Danijel Jerman, Raul Degano, Neven Varljen, Petar Sanicanin, Moreno Negric i Zoran Barbalic; te Prijedlog Odluke o agrotehnickim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na podrucju Grada Opatije. Zapovjednik JVP Opatija Mladen Šculac izvjestio je o stanju zaštite od požara u 2011. godini.   Goran Crnkovic postavio je vijecnicko pitanje o izboru nove ravnateljice Hrvatskog muzeja turizma. Istjekom mandata Mirjane Kos, Grad je u veljaci raspisao natjecaj, a uvjete su uz “staru” ravnateljicu, ostvarili i Berislav Valušek i Katarina Mažuran – Jurešic. Gradonacelnik Ivo Dujmic dao je mišljenje da se za ravnateljicu izabere Mirjanu Kos, medutim, ministrica kulture Andrea Zlatar Violic nije prihvatila mišljenje, te je ravnateljicom imenovala Katarinu Mažuran – Jurešic.

Opatija