Odluka o organizaciji poslova za vrijeme godišnjih odmora

Kako bi i u vrijeme godišnjih odmora gradani Opatije mogli nesmetano ostvarivati svoja prava, Gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic donio je Odluku po kojoj se zadužuju procelnici svih upravnih odjela da organiziraju poslove na nacin da se prije odlaska na godišnje odmore poštuju svi rokovi i izvrše poslovi vezani za rokove u projektima kapitalnih ulaganja, izvrše svi zadaci i poslovi u ranije zadanim i odredenim rokovima te odrede odgovorne osobe koje ce biti dostupne radi redovnog i pravovremenog odvijanja kapitalnih projekata, tekucih poslova i hitnoca koje se pojave tijekom trajanja godišnjih odmora, kao i da organiziraju godišnje odmore na nacin da u svakom Upravnom odjelu i Uredu grada za citavo vrijeme trajanja godišnjih odmora bude na radu najmanje jedna osoba koja ce biti ovlaštena i sposobna obaviti i koordinirati poslove gradske uprave. Dokumenti: Odluka – GO.pdf

Opatija