Odluka o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2022. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije (SN PGŽ broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) i članka 7., stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) Gradonačelnik je donio sljedeću

 

                                                                                 ODLUKU

o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2022.godini

Na osnovi prijava pristiglih na raspisani Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2022.godini, raspoloživa sredstva Proračuna Grada Opatije raspoređuju se kako slijedi:

 Odluka u prilogu

Priloženi dokumenti

Opatija